Bilsem Nedir?

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir.

İlkokul 1.2. ve 3. sınıflarda okuyan ve sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrenciyi sınavla tespit eden özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.Bilim ve Sanat Merkezleri, yerleşim biriminin özellikleri, ulaşım imkanları ve nüfusunun 100.000’den az olmaması şartı ile hizmet alması öngörülen öğrenci sayısı gibi hususlar da dikkate alınarak valiliklerin teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla BİLSEM’lerin sayısının artırılmasına devam etmektedir.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

İlkokul öğrencileri, Kasım-Aralık aylarında sınıf öğretmenlerinin e-okul Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarını doldurarak öğrencileri yönlendirmesi ile tanılama sürecine başlar.

Tanılama süreci iki aşamada gerçekleşir.

İlkinde öğrenciler tablet uygulamasına katılırlar. Bu uygulamaya “Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Uygulaması” adı verilir.

Grup tarama uygulamasında belli sayıda (giren öğrencilerin başarı ortalama alınarak belirleniyor) soruyu doğru cevaplayan öğrenciler, özel yetenek düzeyleri belirlenmek üzere “Bireysel Değerlendirme”ye katılmaya hak kazanırlar. Bireysel değerlendirme ise üç alanda yapılır:

  1. Genel Zihinsel Yetenek Alanı Değerlendirmesi: Öğrencilerin, sorulan sorulara doğru ve hızlı yanıt verme, yeni bir konu öğrenmek amacıyla sorular sorma, bağlantısız fikirler arasında alışılmadık bağlantılar kurma, verilen görevleri mükemmeliyetçi bir tutum sergileyerek tamamlamada ısrarcı olma düzeyleri belirlenmektedir.
  2. Görsel Sanatlar Yetenek Alanı Değerlendirmesi: Öğrencilerin hayal gücünü ölçme, perspektif, ölçümleme ve üç boyutlu düşünce güçlerini ölçmek temel hedeftir.
  3. Müzik Yetenek Alanı Değerlendirmesi: İşitsel ve ritmik olarak üst düzey performans gösterme, duyduğu bir ya da birden fazla sesi ve karmaşık müzik cümlelerini hatırlayıp seslendirebilme, çalgı çalma ve şarkı söyleme istekleri üst düzeyde olma ve müzikle ilgili alanlarda fark yaratan çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip olma düzeyleri belirlenmektedir.

Sınıf öğretmeni öğrencisini en fazla aynı anda iki başlıktan aday olarak gösterebilir.

Genel zihinsel yetenek alanında grup taramasını geçen öğrenciler rehberlik ve araştırma merkezlerince yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda yüksek performans gösterdiklerinde özel yetenekli olarak tanılanabilirler. Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında grup taramasını geçen öğrenciler il tanılama sınav komisyonunca bireysel değerlendirmeler sonucunda yüksek performans gösterdiklerinde özel yetenekli olarak tanılanabilirler. Grup taramasının ardından bireysel değerlendirmelerde de üst düzeyde performans gösteren öğrenciler BİLSEM’e kayıt hakkı kazanırlar.

365463 300x150 - Bilsem Nedir?

BİLSEM’e Kayıt Hakkı Kazandıktan Sonra Ne Yapılır?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler, eylül ayının başında http://meb.gov.tr adresinde ilan edilir. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz da edilebilir. Bu itirazların değerlendirilmesi sürerken kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci de başlar. BİLSEM’e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları velileri tarafından yaptırılır. Kayıtlar genellikle eylül ayında tamamlanır.

BİLSEM Programlarında Hedef Nedir?

Programlar, öğrencilerin etkin problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey zihinsel, sosyal, kişisel ve akademik becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde ilgi, yetenek ve potansiyellerine göre farklılaştırılarak ve zenginleştirilerek hazırlanır. Eğitimler bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir.

error: Uyarı: İçerik Korumalı!!